NKS NKS-NordNorge

NKS-NN

Styret

Vedtekter

Tidligere møter

Historisk overblikk

Lenker

Periodesystemet

Interessante bøker:
Grensesprengende kjemi

Kule Eksperimenter

Spørsmål eller kommentarer?

Kontakt et av styrets medlemmer eller send brev til

NKS v/ Magnus Ringholm
Universitetet i Tromsø
Institutt for kjemi
9037 Tromsø

 

Historien til Norsk Kjemisk Selskap – Nord‐Norge avdeling

Skrevet av Professor emeritus Tor Dahl

Asbjørn HordvikInitiativet til å opprette en Nord-Norge avdeling av Norsk Kjemisk Selskap kom fra Asbjørn Hordvik. Han tiltrådte som professor i fysikalsk organisk kjemi ved Universitetet i Tromsø i 1974. Etter at han de første årene hadde måttet konsentrere seg om å starte opp forskningen innen proteinkrystallografi og å bygge opp undervisningstilbudet i fysikalsk kjemi, fikk han virkeliggjort ideen om å opprette Nord-Norge avdelingen våren 1980. Åpningen av avdelingen ble feiret med Mack-øl og måsegg på hjørnerommet i tredje etasje i kjemifløya i Realfagsbygget ved Universitetet. Hordvik var også avdelingens første leder. Ett år senere overtok Leiv Sydnes ledervervet.

Det har vært tradisjon ved avdelingen at lederen bare velges for ett år. En del av lederne har imidlertid latt seg gjenvelge for nok et år. For at ikke virksomheten skulle bli alt for sterkt dominert av kjemiavdelingen ved Universitetet, som senere ble til Institutt for kjemi, prøvde man i mange år å holde på en tradisjon med at det annenhver gang ble valgt en leder som ikke tilhørte denne avdelingen. En av de ”eksterne” lederne på 1990-tallet var Øyvind Edvardsen fra Institutt for medisinsk biologi. Edvardsen var blant dem som tidlig behersket Internett, og takket være ham ble Nord-Norge avdelingen den første NKS-avdelingen som fikk laget sin egen hjemmeside. Etter hvert ble det vanskeligere å finne villige lederkandidater utenfor kjemiavdelingen, slik at det nok har blitt en viss overvekt av ledere derfra.  De fleste av de fast ansatte og også en del stipendiater ved kjemiavdelingen har hatt minst en periode som leder.

NKS-møteDe første årene ble møtene nesten alltid holdt på kveldstid og frammøtet var svært godt. Stort sett hadde Nord-Norge avdelingen det beste frammøtet i forhold til medlemstallet av alle NKS-avdelingene i landet. Nå er kanskje denne sammenligningen noe urettferdig overfor de andre avdelingene,  siden medlemmene i Nord-Norge avdelingen i større grad har vært knyttet til en og samme institusjon.  Men det var de første årene også ganske mange deltagere som ikke tilhørte Universitetet. Særlig var en del lærere fra videregående skoler ivrige. Senere ble imidlertid frammøtet dårligere. For å få flere til å møte opp, ble det etter hvert vanligere å arrangere møtene  umiddelbart etter arbeidstid.  Møteinnkallelsene ble de første årene sendt med vanlig brevpost. Avdelingen fikk da en kjærkommen anledning til å skaffe seg sponsorinntekter mot at sponsorenes logoer ble trykket på innkallelsen. Avdelingen fikk imidlertid i 1990 en mild refs fra Universitetets økonomiavdeling for å ha benyttet Universitetets postsystem.  Mer uoffisielt ble det antydet at om vi fortsatte med dette, måtte vi sørge for å forsyne konvoluttene med returadresse, slik at returnerte brev ikke kom til Universitetets sentraladministrasjon.  Senere på 1990-tallet gikk man over til å sende møteinnkallelsene som E-post.

Tor DahlFra min egen tid som leder i 1990 husker jeg spesielt to møter som hadde ekstra stort frammøte. På det ene, som var et fellesmøte med Norsk Biokjemisk Selskap, snakket professor Nils Normann ved dopinglaboratoriet ved Aker sykehus om dopinganalyser. På det andre snakket kvalitetssjefen ved Arcus, Frithjof Nikolaysen, om rødvin, og foredraget var ledsaget av rikelig med smaksprøver. Frithjof Nikolaysen har også vært gjest ved et senere møte, og også dopingproblemet i idretten har vært tema på et senere møte, denne gang med biokjemiprofessor Bjarne Østerud fra Tromsø som foredragsholder. Oppslutningen viste at begge disse emnene fortsatt var populære. HasselNorsk Kjemisk Selskap har tradisjon med å arrangere to årlige forelesninger i Oslo med spesielt inviterte, internasjonalt kjente forelesere, nemlig Hassel-forelesningen og Industri-forelesningen. Mange av disse foreleserne har vært villige til å reise rundt med forelesningen også til de andre avdelingene. Blant dem som på denne måten har besøkt Nord-Norge avdelingen, husker jeg Hassel-foreleseren Ada Yonath fra Israel i 2002 (hun fikk 7 år senere fikk Nobelprisen i kjemi) og industri foreleseren H. Teitge fra Chemische Werke Hüls, AG, Tyskland, i 1981.

 

Knyt JyngeI mange år hadde avdelingen små rypefigurer, laget av den kjente Tromsø-mannen Helge Stangnes, som ble gitt til foredragsholderne som takk for innsatsen. I 1990 feiret avdelingen sitt tiårsjubileum på restauranten på Straumshella. Ved den anledningen ble det delt ut en slik rype til den flittigste møtedeltageren i disse ti årene. I arkivene hadde man lister over navnene på deltagerne fra alle møtene til da, så det var en enkel sak å kåre vinneren. Klar vinner var Knut Jynge, tidligere hovedfagsstudent og stipendiat, på dette tidspunkt overingeniør ved Universitetets kjemiavdeling. Det er å håpe at Nord-Norge avdelingens medlemmer i årene framover vil være like ivrige som han og flere andre var første årene, slik at avdelingens møter kan bli et naturlig samlingspunkt for kjemikere på og utenfor Universitetet i Tromsø

NKS-rype

 

Webansvarlig: Arnfinn Kvarsnes - 12.03.2015