NKS NKS-NordNorge

NKS-NN

Styret

Vedtekter

Tidligere møter

Historisk overblikk

Lenker

Periodesystemet

Interessante bøker:
Grensesprengende kjemi

Kule Eksperimenter

Spørsmål eller kommentarer?

Kontakt et av styrets medlemmer eller send brev til

NKS v/ Magnus Ringholm
Universitetet i Tromsø
Institutt for kjemi
9037 Tromsø

Samling av nyttige lenker

Universiteter:
UiB - Universitetet i Bergen - Kjemisk Institutt
UiO - Universitetet i Oslo
- Kjemisk Institutt
UiS - Universitetet i Stavanger, Kjemi og miljø
UiTø - Universitetet i Tromsø - Institutt for Kjemi
NTNU - Norges Tekniske Naturvitenskapelige Universitet - Kjemi og Biologi
UMB - Universitet for miljø- og biovitenskap, IKMB

NKS
NKS
Lokalavdelinger i NKS

Ut i verden:
The American Chemical Society
Kemisk Forening (DK)
Svenska Kemistsamfundet
Norsk Selskap for Massespektrometri

Lenkesamling til NKS

Kjemiressurser -> Lenker

Webansvarlig: Arnfinn Kvarsnes - 12.03.2015